SMARTE foreldre (gruppelederkurs)

Målgruppe:

Alle som arbeider med barn og ungdom og/eller deres foreldre/foresatte.
Krav om 3-årig relevant høgskoleutdanning og erfaring i arbeid med målgruppen.
Det er en fordel om du har kjennskap til kognitiv psykologi.

Kursholder: Simon Peter Neumer 
 Gro Kristiansen 
Varighet:2 dager  
Kommende kurs: Det er for øyeblikket ingen planlagte kurs.  

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter (10 % for bedriftsmedlemmer, 20 % for personlige medlemmer og 50 % for studenter).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:
Kurset gir deg verktøy og metoder som kvalifiserer til å lede grupper for foreldre som har barn med angst eller depresjon.

SMARTE foreldre er et tiltak for foreldre med engstelige og triste barn. Tilbudet kan gis når barna har diagnostiserte lidelser som et supplement til annen behandling. Det kan
også gis alene som tilbud til foreldre som er bekymret for sine barn, men der vanskene til barna anses å være mindre alvorlige. Hensikten er i begge ilfeller å gi foreldrene kunnskap og lære dem metoder som de kan bruke for å støtte sine barn. SMARTE foreldre består av to deler der den første delen ledes av en erfaren fagperson, mens den siste delen er likemannsarbeid der foreldrene i gruppen møtes uten fagperson til stede.

Programmet er basert på kognitiv tenkning og om hvordan tanker, følelser, kropp og handling kan inngå i et uheldig samspill som fremkaller og forsterker angst- og depresjonssymptomer.

SMARTE foreldre baseres på tiltaket SMART som benyttes i forebygging og behandling av emosjonelle vansker hos ungdom og er tilgjengelig i Norge gjennom RBUP Øst og Sør. 

Sertifisering:
Gruppeleder sertifiseres av Voksne for Barn. For å bli sertifisert som gruppeleder må du ha fått opplæring, ha vært gruppeleder for en SMARTE foreldre-gruppe og ha rapportert foreldrenes evalueringer fra kurset til oss. I tillegg gis det veiledning i inntil 3 timer etter endt opplæring og en samling i nettverk.

Inkluderer: 
Kursveielder og arbeidsbok, 3 timer veiledning, 1 samling i nettverk

Les også: Det er viktig å hjelpe engstelige barn å finne mestringsstrategier

                Åpenhet mot engstelige og triste barn