Psykologisk førstehjelpsskrin 8–18 år

På kurset i Psykologisk førstehjelp lærer du som jobber med barn og unge hvordan du kan jobbe forebyggende mot psykiske plager som er vanlige hos barn og unge.

Meld deg på

Målgruppe:helsesøstre, barnevern, terapeuter, lærere, SFO ansatte
Kursholder: Hanne Cook Hope   
 Solfrid Raknes   
     
Varighet:1 dag   
Pris:kr 1850,- per deltaker.*   
Bestilling: Bestill kurset lokalt.   
     
     
Kommende kurs:    
 19.03 OsloMeld deg på

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter (10 % for bedriftsmedlemmer, 20 % for personlige medlemmer og 50 % for studenter).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ser du etter et annet kurs i Psykologisk førstehjelp? 
Psykologisk førstehjelp 4-7 år
Psykologisk førstehjelp for foreldre

OM KURSET:

Psykologisk førstehjelpsskrin er et samtaleverktøy og et selvhjelpsmateriale. Psykologisk førstehjelp bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi, som er en godt dokumentert tilnærming for forebygging og behandling av en rekke psykiske plager hos barn og ungdom.

Vi tilbyr kurset som et generelt introduksjonskurs i PF-materiell for barnog unge og et kurs rettet mot skole

INTRODUKSJONSKURS:

Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiell for barn og unge, og opplæring i hvordan bruke materiellet i individual- familiesamtaler, foreldresamarbeid og i hele skoleklasser. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av materiellet for barn og unge med angstsymptomer og andre psykiske helsevansker.

Introduksjonskurset gir også innblikk og innføring i Psykologisk førstehjelp i skolen
  
Målgruppe:
helsesøstre, barnevern, terapeuter, lærere, SFO ansatte

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP I SKOLEN:

Kursbeskrivelse: Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiell for barn og unge, og opplæring i hvordan bruke materiellet i hele klasser, i mindre grupper, en til en samtaler me elevene, elevsamtaler og i skole-hjem-samarbeid. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av materiellet på ulike måter i skolen.

Målgruppe:
Tilsatte i grunnskole og SFO, tilsatte i støttetjenester for barn og unge

Undervisningsopplegg 5. trinn 

Undervisningsopplegg 8. trinn

Verktøyet Psykologisk førstehjelpsskrin foreligger i en barneversjon for aldersgruppen 8–12 år, og en ungdomsversjon for aldersgruppen 13–18 år. Kurset gir opplæring i bruk av begge skrinene.