Skilsmissegrupper i skolen (gruppeleder)

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan lede slike grupper.

 

 Meld deg på 

Målgruppe:Helsesøster, sosiallærere andre ressurspersoner
som skal gjennomføre skilsmissegrupper
Kursholder: Hanne Cook Hope  
Inger Marie Otterdal
 
Varighet:1 dag  
Pris:Kr. 1990,- per deltaker* 
Bestilling: Bestill kurset lokalt 
Kommende kurs:   
07.03 i OsloMeld deg på 
   

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:

Skilsmissegrupper i skolen (tidl PIS) gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen. Evaluering viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Vi gjennomgår innholdet i veiledningspakkene for barne- og ungdomsskolen med praktiske eksempler og rollespill. Vi benytter metodeverktøyet som følger veiledningspakkene og har fokus på barnets opplevelser i skilsmissen.

På kurset gjennomgår vi hver enkelt samling:

  1. Bli kjent/presentasjon
  2. Oppbruddet
  3. Samværsordninger
  4. Ny kjæreste
  5. Nye søsken
  6. Oppfølging/evaluering

 

Her kan du bestille veilednigspakkene