Når mamma og pappa skilles

OM FOREDRAGET:
Når foreldrene skilles betyr det store omveltninger for hele familien, og det er viktig å ivareta barnets behov. Foredraget tar opp:

  • hva barn og ungdom selv forteller om foreldrenes skilsmisse, og hva som er utfordrende
  • hvordan voksne hjemme, i barnehage, skole og hjelpeapparatet kan støtte barna
  • å bo i to hjem
  • ny familie
  • samarbeid til barnets beste
  • lovverk og statistikk
  • skilsmissen i grupper i barnehage eller skole

MÅLGRUPPE:
Alle som møter skilsmissebarn i løpet av sin arbeidsdag

FOREDRAGSHOLDER:
Hanne Cook Hope

PRIS:
kr. 10 000,- ca. 2 timer

+ reise, diett og evt. overnatting

  

Bestill: Når mamma og pappa skilles
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget "Når mamma og pappa skilles" med Hanne Cook Hope. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.