Steneby, Jan

Steneby, Jan  

Jan Steneby er førskolelærer og arbeider som fagkoordinator innenfor området når barn er pårørende i Voksne for Barn. Han har i en årrekke holdt foredrag og kurs om barn med pyskisk syke eller rusavhengige foreldre.

KURS: Barneperspektivsamtalen, Du kan hjelpe Jesper, Og hvem ser Johanne?, Psykologisk førstehjelp for foreldre
FOREDRAG: Når mor eller far er psykisk syke eller har rusproblemer og skreddersydde foredrag om barn i familier med ulike belastninger