Har du prøvd veiviseren "Du kan hjelpe Jesper"?

Vi vil gjerne ha dine synspunkter etter at du har gjennomgått veiviseren om fireåringen Jesper. Vi setter stor pris på om du fyller i skjema og forteller oss om din erfaring.

Tilbakemelding på veiviseren "Du kan kan hjelpe Jesper"
 1. Vi vet at Jesper-veiviseren blir brukt både i tradisjonell undervisning, på personalmøter og som utgangspunkt for oppgaver på kurs. Vi vil gjerne at du forteller om dine erfaringer med veiviseren og hvordan du eventuelt har hatt utbytte av den.

 2. Jeg er student
  Jeg har personlig interesse, ikke som profesjonell eller student
  Jeg jobber i barnehage
  Jeg møter familier med rusproblemer i jobben min
  Jeg holder kurs om barn som er pårørende
  Jeg underviser om barn som er pårørende
  Annet