Grønne tanker – glade barn (Psykologisk førstehjelpsskrin 4–7 år)

Målgruppe:Tilsatte i barnehager, skole (1. og 2. trinn) og støttetjenester for barn 4-7 år
Kursholder: Hanne Cook Hope  
 Solfrid Raknes  
 Jan Steneby  
 Eli-Karin Yndestad  
Varighet:1 dag  
Pris:kr 1800,- per deltaker*  
Bestilling: Bestill kurset   
Kommende kurs: 22.03. i OsloMeld deg på

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter (20 % for personlige medlemmer og 50 % for studenter).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ser du etter et annet kurs i Psykologisk førstehjelp? 
Psykologisk førstehjelp 8-18 år
Psykologisk førstehjelp for foreldre

OM KURSET:

Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiellet Grønne tanker – glade barn for barn og opplæring i hvordan bruke materiellet med hele barnegruppa i barnehagen. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av samlingsstunds-materiell, digitalt støtte-materiell og fleksibel bruk av bamsene og ”Sint og glad i barnehagen”. Hvordan bruke materiellet med barn som er engstelige eller har problemsinne adresseres også. En artig bivirkning av kurset er at følelses- og tankebevisstheten til de voksne i barnehagen ser ut til å bli større!

Psykologisk førstehjelpsskrin er et samtaleverktøy og et selvhjelpsmateriale. Det bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi, som er en godt dokumentert tilnærming for forebygging og behandling av en rekke psykiske plager hos barn.


Lær å bruke skrinet og innholdet som hjelper barn å utvikle ferdigheter som å:

  • inkludere andre i lek
  • vente på tur og ta hensyn til andre
  • hilse når en kommer om morgenen, og si «ha det» når en skal hjem
  • ta hensyn til hverandre når man leker sammen
  • tørre å gjøre noe nytt