Psykologisk førstehjelp for foreldre 8-18 år

 

Målgruppe:Foreldre og foresatte
Kursholder: Hanne Cook Hope 
 Jan Steneby 
Varighet:3 timer 
Pris:kr 650,- per deltaker. 
Bestilling: Bestill kurset lokalt 
Kommende kurs:   
 04.06 i Oslo Meld deg på
 28.08 i ÅsgårdstrandMeld deg på
   


Ser du etter et annet kurs i Psykologisk førstehjelp?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykoklogisk førstehjelp foreldrekurs 4-7 år 

 

OM KURSET:
Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. Verktøyet er utformet som et skrin og
skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Det er barnepsykologspesialist Solfrid Raknes som har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet

Kurset gir deg som forelder kunnskap om verktøyet Psykologisk førstehjelp slik at du kan hjelpe barna med å takle sine små og store utfordringer på en god og hensiktsmessig måte.

Foreldre kan gjøre barna sine tryggere

Foreldre kan hjelpe barna sine til å bli mindre sårbare og mer robuste følelsesmessig, det gjør dem bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner som de møter i livet, på en best mulig måte. Barn som øver seg på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv blir tryggere og mindre nærtagende for andre barns bemerkninger. Trygge barn søker også lettere hjelp hos voksne når de trenger det, sier Solfrid Raknes.

Hun har følgende tips til foreldre:

 • Hjelp barnet å kjenne igjen egne følelser.
 • Ikke si: Vær ikke redd! Men anerkjenn frykten og tilby hjelp til å overvinne den.
 • Lær barnet å snakke positivt, oppmuntrende og støttende til seg selv i vanskelige situasjoner.
 • Snakk sammen om fine ting som har skjedd i løpet av dagen.
 • Legg til rette for gode relasjoner og positive opplevelser med voksne omsorgspersoner.
 • Legg til rette for at barna kan få venner, og la dem ha med venner hjem.
 • Gode opplevelser trenger ikke være store. Sett av tid til små, gode hverdagsopplevelser.
 • Oppmuntre til selvstendighet og gi barnet oppgaver det kan mestre.
 • Hjelp barnet til å mestre lek og samspill. Mestring i lek gjør barnet tryggere i møte med motgang senere.
 • Lære barnet at motgang er noe vi kan bruke for å bli sterkere. Livet er ikke bare lett, og man får ikke alltid som fortjent.
 • Du kan ikke unngå at barnet ditt får vonde opplevelser, men du kan påvirke hvordan barnet takler dem. 
 • Bruk hverdagen til å vise barnet hvordan du går fra å blir styrt av Rødtanker til Grønntanker. Episoder som for eksempel at du blir irritert på deg selv for å ha glemt å kjøpe melk eller lagt igjen nøklene. Si høyt dine Rødtanker og hva du føler, la deretter grønntankene få overtaket og vis barnet ditt hvordan du roer deg.