Psykologisk Førstehjelp for foreldre 8-18 år

Bestillingsforutsettinger

Dato: Dere foreslår
Tid:
 1 kurssamlinger a 2,5 - 3 timer.
Sted:
Vi kommer til dere

Antall deltakere: 20 - 100 personer

Pris: 20 - 50 deltakere Kr 12 000,- eksl. reise og evnt. opphold

        Over 50 deltakere kr 14 000,-

Kursbestilling Psykologisk Førstehjelp for foreldre
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om kurset. Vi vil gi deg en tilbakemelding om kurssholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette kurset.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis kurset avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av kursprisen. I de tilfeller kurset blir avbestilt en uke før belastes bestiller 100 % av kursprisen. Beskjed om avlysning skal skje skriftlig.