Min hemmelige barndom

OM FOREDRAGET:
Foredraget beskriver erfaringene med å vokse opp med en psykisk syk mor og hvordan det er mulig å leve et godt liv likevel.

Inger Stokke vokste opp med en psykisk syk mor og snakker om det vonde i sin oppvekst, skuffelsene og smerten, hun ble også et lett bytte for en overgriper. Gjennom sine minner formidler hun hvordan det er å være barn i en vanskelig livssituasjon. Hun har også mange tanker om hva som kan gjøres for å forhindre at andre barn får samme historie som henne å fortelle.

Mestring står i sentrum, og målet er å gi tilhørerne redskap til å våge bry seg og ha mot nok til å feile.

Foredraget suppleres med en bildepresentasjon og varer 1,5-2 timer.

FOREDRAGSHOLDER:
Inger Stokke

MÅLGRUPPE:
Voksne som arbeider eller på andre måter kommer i kontakt med barn

PRIS:
kr. 8 500.- 

+ reise, diett og evt. overnatting

 

Bestill: Min hemmelige barndom
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.