Mer enn lekser – mestring, integrering og sosial likhet

OM FOREDRAGET:
Foredraget gir kunnskap om organisering, innhold og metodikk for å oppnå målsettingen at alle elever i Norge skal få et tilbud om organisert leksehjelp. Dette foredraget vil være en ypperlig oppstart for alle som skal gå i gang å gi leksehjelp.

MÅLGRUPPE:
Skoler, SFO, biblioteker og frivillige organisasjoner

FOREDRAGSHOLDER:
Odd Erik Germundsson

PRIS:
kr. 12 000,- halv dag
kr. 16 000,- hel dag

+ reise, diett og evt. overnatting

 

Bestill: Mer enn lekser - mestring, integrering og sosial likhet
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.