Skattefradrag

Du kan få skattefradrag for gaver du har gitt til Voksne for Barn.

Fradrag blir gitt for gaver over 500,- og opp til 30 000,- for inntektsåret 2017, og 40 000,- for inntekståret 2018.

For at du skal få skattefradrag, krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt fødselsnummer (11 siffer).

Skattekvittering blir sendt ut i januar/februar til alle privatpersoner som er registrert med gaver som til sammen utgjør over 500,-. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for er 30 000,- for inntektsåret 2017, og 40 000,- for inntekståret 2018.

Hvis vi allerede har fødselsnummeret ditt, rapporterer vi gaver gitt til skattedirektoratet og gavebeløpet vil automatisk komme med på selvangivelsen din.

Ta kontakt på tlf 4889 6215 dersom vi ikke har fødselsnummeret ditt.