Sitat fra litauisk forelder:

– Jeg ble så redd for å miste barnet mitt! Det er så viktig at det finnes et rådgivertilbud hvor det er mulig å drøfte vanskelige temaer som for eksempel barnevernet, på mitt eget morsmål!

«Jeg følte meg veldig frustrert da jeg ble meldt til barnevernet. Jeg kunne ikke fatte eller forstå hvordan og hvorfor dette skjedde. Jeg ble så redd å miste barnet mitt, fordi det går så mye forskjellige rykter rundt det norske barnevernet. Det er så viktig at det finnes et rådgivertilbud hvor det er mulig å drøfte vanskelige temaer som for eksempel barnevernet, på mitt eget morsmål! Jeg har fått den nødvendige informasjonen jeg trengte og det var til hjelp i vår situasjon! Jeg er veldig takknemlig!»