25 år med rådgivning

På selveste frivillighetsdagen 5.desember feiret vi at Voksne for Barns rådgivere har svart på spørsmål om barn i hele 25 år.

 

25 år med rådgivning 

Randi Talseth benyttet anledningen
til å takke spesielt de frivillige
rådgiverne for innsatsen. 

Stabilitet er alltid en utfordring når
bemanningen er basert
på så stor andel frivillighet,
men noen av de frivillige har
bidratt med sin tid og kompetanse
gjennom flere år.

 

Voksne for Barns rådgivere besvarer alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som for eksempel mobbing og sorg. Alle som henvender seg blir møtt av kompetente fagpersoner, som stiller seg til disposisjon for organisasjonen i fritiden sin.

– Sånn har det ikke alltid vært, kunne generalsekretær Randi Talseth fortelle de fremmøtte, som besto av både frivillige og ansatte.

– Det var mye fokus på seksuelle overgrep tidlig på 90-tallet, og Voksne for Barn hadde et undervisningsopplegg «Det er min kropp» som fokuserte på grensesetting. Dette gjorde at mange henvendte seg til oss når de trengte å snakke med noen om bekymringer og mistanker.

 25 år med rådgivning
God opplæring og jevnlige fagmøter er
med på å sikre 
kvalitet og kontinuitet.

Det er verdifullt å ha en kollega 
å snakke med 
rent faglig – og ikke minst å kunne dele de

henvendelsene som gjør sterktest inntrykk. 

En av dem som ringte og ba om råd var en bekymret barnehageansatt fra Bjugn,  et halvt år før «Bjugn-saken» eksploderte i media i 1992. Hele Norge fulgte rystet med da opptil 30 personer i bygda var under mistanke om overgrep mot barnehagebarna. Èn ble til slutt tiltalt og frikjent. 

– Hvem svarte den telefonen fra oss? Hvilke råd fikk den personen? Frem til dette tidspunktet var det helt vilkårlig hvem av de ansatte i organisasjonen som svarte på ulike type henvendelser, og alle ansatte har ikke nødvendigvis barnefaglig kompetanse. Vi måtte kvalitetssikre slike samtaler i fremtiden.

 Tilbakemelding fra foreldre: 

– Hva skulle jeg gjøre? Jeg var skjelven og fortvilet da jeg bestemte meg for å ringe. Og i andre enden møtte jeg et varmt og klokt menneske som ga meg den forståelse og støtten som jeg trengte for å gjenvinne trygghet i morsrollen.
Les hele
 
– Jeg ringte hver gang jeg trengte styrke, føle trygghet, lytte til klokskap for å ta oss en dag videre. Jeg brukte også mailtjenesten slik at jeg kunne lese svarene flere ganger og minne meg selv om hva som var til barnets beste, fra det eneste nøytrale ståstedet vi hadde da.
Les hele

Litauisk mor forteller:
– Jeg ble så redd for å miste barnet mitt! Det er så viktig at det finnes et rådgivertilbud hvor det er mulig å drøfte vanskelige temaer som for eksempel barnevernet, på mitt eget morsmål! Les hele


Talseth forteller at herfra gikk startskuddet for et prosjekt, ledet av psykolog Aud Fossen, som utviklet det tilbudet vi kjenner i dag: «Bekymringstjenesten» som det het ved lansering i mai 1993 – har eget telefonnummer og betjenes av kompetente fagpersoner, som i tillegg til sin utdanning også får intern opplæring i det å jobbe i en slik svartjeneste. Voksne for Barn har to hovedmål med denne satsningen.

– Det ene er å gi foreldrestøtte, slik vi har gjort fra organisasjonen ble stiftet i 1960. Det andre er å få informasjon inn. Hva er folk opptatt av? Hva strever de med? Det er veldig viktig for en frivillig organisasjon å ha denne kontakten med befolkninga, det påvirker vårt arbeid og hvordan vi prioriterer å arbeide med disse temaene. 

 

25 år med rådgivning
Ansatte er f.v. bak:
Alina Wiese, fagkoordinator rådgivning, utland
og Kari Næss som er opplæringsansvarlig.

Foran: Daglig leder Hege Rismoen og
fagkoordinator Vera Thorvarsdottir
(i permisjon) med en mulig framtidig
rådgiver i fanget? 


I dag tilbyr Voksne for Barn også rådgivning skriftlig via nettsiden vfb.no/rådgivning. I tillegg til norsk har vi også utvidet tilbudet til russisk, litauisk og polsk språk. Planen fremover er å gjøre tilbudet mer kjent. Deltakerne på jubileumsfeiringen fikk gleden av å se premieren på en helt ny film som skal bidra i markedsføringen av rådgivertilbudet:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file