De stille barna – hvordan oppdage og hjelpe dem

OM FOREDRAGET:
De stille barna har ofte innagerende atferd. De kan være ensomme, tilbaketrukne og redde for å ta kontakt med andre. Dette legger hinder for vennskap, læring og en god livskvalitet. Denne gruppen krever lite og får dermed lite fokus. Hvordan oppdage de stille barna og ungdommene og hvordan hjelpe dem og styrke selvbildet deres.

MÅLGRUPPE:
Alle som arbeider med barn og unge

FOREDRAGSHOLDER:
Ingrid Lund

PRIS:
kr. 20 000,-

+ reise, diett og evt. overnatting

 

Bestill: De stille barna
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.