Barns deltakelse i kommunal planlegging

Barn og unge har rett til å medvirke i kommunal planlegging. Dette kurset tar for seg alt fra lovgivning til hvordan barn og unge aktiveres i medvirkningsprosesser.

Målgruppe:Alle som er involvert i kommunal planlegging: virksomhetsledere, planansvarlige, barnerepresentanter, medlemmer av barn- og unges kommunestyre eller barne- og ungdomsråd, sekretærer for barne- og ungdomsråd, brukerrepresentanter fra frivillige organisasjoner, elevrådsrepresentanter og lærere med ansvar for elevråd
Varighet:1 dag eller 2 dagerskurs  
Bestilling: Bestill kurset 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:
Barn og unge har rett til å medvirke i kommunal planlegging, det gjelder både fysisk/arealplanlegging og utvikling av tjenester hvor barn og unge blir berørt.

For å virkeliggjøre dette skal kommunene ha rutiner som følger opp det som er lovpålagt. De som er involvert i planprosessen må ha kjennskap til hva som er tilgjengelig av verktøy. Det er også avgjørende å ha kunnskap om hvordan barn og unge aktiveres i medvirkningsprosesser.

Teoretisk kursdag:

  • Gjeldende lovverk som krever deltakelse av barn og unge i kommunale planprosesser.
  • Få kunnskap om metoder og tilgjengelige verktøy for barn og unges deltakelse.


Praktisk kursdag:     

  • Lær hvordan du gjennomfører en medvirkningsprosess fra A til Å
  • Slik motiverer og involverer du barn og unge i en medvirkningsprosess
  • Konkrete metoder for hvordan du legger til rette for gode prosesser på eget arbeidssted

En eller begge kursdagene kan bestilles.