Barn og seksualitet

OM FOREDRAGET:
Hva som er naturlig seksualitet for barn, hvordan skal vi voksne ragere når vi oppdager at barna leker med sin egen tiss? Når bør vi bli bekymret. Hvordan møte denne type utfordringer til det beste for meg, barnet og eventuelt andre involverte barn. Hva kan vi bidra med for at barnet får et godt og trygt forhold til seg og sin egen kropp og seksualitet  slik at de kan
si ja og nei.

MÅLGRUPPE:
foreldre eller personal i barnehager og småskole

FOREDRAGSHOLDER:
Margrete Wiede Aasland

PRIS:
kr. 10 000 (2-3 timer)

+ reise, diett og evt. overnatting


 

Bestill: Barn og seksualitet
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.