Mestringsgrupper (gruppelederkurs)

Dette kurset kvalifiserer til å drive mestringsgrupper for barn med målgruppe enten 8–12 år eller 13–15 år.

Målgruppe:Fagpersonell fra kommunale tjenester, Høyskoler og Kompetansesentrene
   
Varighet:1–2 dagers manualbasert kurs 
Bestilling: Kontakt kurskoordinator Heidi Fossen heidi.fossen@vfb.no 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:
Voksne for Barns gruppelederopplæring gir kompetanse i å gjennomføre Mestringsgrupper for barn 8–12 år og ungdom 13–15 år.

Gruppenes mål er å bidra til å fremme livskvalitet og forebygge alvorlige psykiske problemer hos barn som følge av psykiske problemer eller rusproblemer hos en eller begge foreldre.

"Mestringsgrupper" består av åtte til tolv samlinger som varer cirka 1,5 time hver gang, og en gjensynssamling etter to til tre måneder. Det arrangeres samlinger med foreldre i forkant av oppstart av grupper for barna og underveis i gruppeforløpet.

Veien videre: Voksne for Barn tilbyr oppfølging i form av nettverkssamlinger