Forebyggende familieintervensjon (FFI)

Voksne for Barn tilbyr sammen med høyskoler/utdannelsesinstitusjoner en praksisorientert opplæring som gir 7,5 studiepoeng, kan integreres i spesialistprogrammer, videreutdanninger og masterprogram, og gir mulighet for senere sertifisering i regi av Voksne for Barn.

Kurs gjennomføres i et samarbeid med RKBU/NTNU.
Sjekk NTNU, Det medisinske fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge  Psykisk helse og barnevern, Studier, Emneliste for aktuelle kurs.

I andre tilfeller  send forespørsel til kurskoordinator Heidi Fossen, heidi.fossen@vfb.no.