Barn i Norge 2008 "Sårbar og sist i køen"

Barn i Norge 2008 "Sårbar og sist i køen"

Barn i Norge 2008 handler om å være sårbar og sist i køen.

Barn i rusfamilier – med rett til å bli sett Av Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved behandlings- og kompetansesenteret Borgestadklinikken i Skien

Å være fattig blant de rike Av Laila G. Aamodt, klinisk sosionom, prosjektleder for samarbeidsprosjektet ”familien i Sentrum” som barne- og ungdomspsykiatrien og barneverntjenesten i Bærum kommune står bak

Samhandling mellom barneverntjenesten og BUP
- sett fra en juridisk synsvinkel Av Tore Riedl, økonom og jurist, leder av Avdeling for helse- og barnerett i advokatfirmaet Salomon Johansen AS i Oslo

Den besværlige kulturen
Av Kirsti Jareg, psykolog ved Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Riktigere prioritering i psykisk helsevern
Av Einar Heiervang, dr. med. og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, forsker 1/ forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Vest og Innvest AS

Smarte foreldre
– et gruppeprogram for foreldre med engstelige og triste barn Av Martina Gere, dipl.-psych og Simon-Peter Neumer, dr. philos, begge ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør. OBS! Nummereringen i litteraturlista er falt ut i den trykte versjonen.

Kunsten å kommunisere Av Iris Johansson, sosialpsykologisk konsulent og veileder

NB! Se pakketilbud 4 Barn i Norge-rapporter for kr 300,-. Egen produktomtale.

Her kan du laste ned Barn i Norge-rapportene.

Pris: kr 100,-

Art. nr: 7208