Barn i Norge 2009 "Omsorgssvikt i offentlig regi"

Barn i Norge 2009 "Omsorgssvikt i offentlig regi"

Barn i Norge 2009 handler om omsorgssvikt i offentlig regi.

Farlige barn – et historisk tilbakeblikk Av Kjersti Ericsson, forfatter og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo

Barnevernsbarn – i risikosonen også som voksne Av Lars B. Kristofersen, seniorforsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Skole til barna i barnevernet Av Eyvind Elgesem, seksjonssjef i Barne-, ungdoms og familiedirketoratet (Bufdir), Avdeling barnevern, Bo Vinnerljung, Epidemiologiskt Centrum (EpC) og Instituttet for utvikling av Metoder i Sosialt arbeid (IMS) ved Socialstyrelsen i Stockholm og professor ved institutt for sosialt arbeid ved Universitetet i Stockholm, og Kristina Nordlund, Seksjon for forskning og formidling i Bufdir.

Samarbeidet rundt barn under tiltak fra barnevernet Av Inger Hodne, seksjonsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør), og Olav Sanness Vika, studieleder for barnevernspedagogene i spesialistutdanningen ved RBUP Øst og Sør.

Å bli satt pris på – når omsorg blir butikk Av Olav Garsjø, forfatter og professor ved Høgskolen i Gjøvik.

Når barn må vokse opp i fosterhjem Av Lajla Husvik, fagkonsulent i Norsk Fosterhjemsforening.

Oppfølging av foreldre som mister omsorgen for sine barn Av Tor Slettebø, førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole.

NB! Se pakketilbud 4 Barn i Norge-rapporter for kr 300,-. Egen produktomtale.

Her kan du laste ned Barn i Norge-rapportene.

 

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

Pris: kr 100,-

Art. nr: 7209