Barn i Norge 2010 "Rett til vern og deltakelse"

Barn i Norge 2010 "Rett til vern og deltakelse"

Barn i Norge 2010 handler om rett til vern og deltakelse.

Rapporten Barn i Norge 2010 gir blant annet et tilbakeblikk på hvordan synet på barns rett til vern og deltakelse har endret seg det siste århundret. Rapporten belyser også områder der barn og unge i dag har rett til både beskyttelse og medvirkning, uten at det nødvendigvis er slik i praksis.

Barns beskyttelse og deltakelse i et historisk perspektiv Av Harald Thuen, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Menneskerettighetene som praktisk verktøy– også for norske barn? Av Gro Hillestad Thune, advokat og tidligere medlem av Den europeiske menneskerettighetskommison.

Tilsyn av fosterbarn -fungerer det etter intensjonene? Av Hege Sundt, sosionom og tidligere generalsekretær i Norsk fosterhjemsforening.

Barn og unges rettsikkerhet ved etablering av psykisk helsevern Av Wenche Dahl Elde, advokat i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo med en hovedvekt på saker vedrørende barn-og helserett.

Å lykkes med brukermedvirkning - nøkkelen til suksess i terapi med barn og unge Av Birgit Valla, psykolog, sitter i arbeidsutvalget i Nettverk for klient- og resultatstyrt praksis.

De unges stemmer- slipper de til i kommunene? Av Lillin Knudtzon, sosiolog og forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning.

Barn + By = Sant? Av Lene Schmidt, arkitekt og cand.polit, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning.

NB! Se pakketilbud 4 Barn i Norge-rapporter for kr 300,-. Egen produktomtale.

Her kan du laste ned Barn i Norge-rapportene.

 

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

Pris: kr 130,-

Art. nr: 7210