Filmer

 • DVD: Kontakt - forebyggende tiltak for depressive småbarnsmødre

  DVD: Kontakt - forebyggende tiltak for depressive småbarnsmødre

  Filmen "Kontakt" viser hvordan en depressiv mor lærer å oppnå poitiv kontakt med spedbarnet sitt ved hjelp av en kortvarig veiledning.

  De ulike momenter i veiledningen illustreres i billedsekvenser med kommentarer.


  Filmen er en introduksjon om mor-barn intervensjon, en instruksjonfilm som viser hvordan kontakt mellom en depressiv mor og hennes barn kan forløpe. Når denne filmen vises er det derfor tilrådelig i tillegg å vise opptak av en frisk mor og hennes barn.


  Moren i filmen har kun gitt samtykke til at den kan brukes som introduksjon av forebyggende opplysningsarbeid/direkte opplæring av profesjonelt helsepersonell. Filmen er derfor ikke tillatt til media, eller åpne arrangementer - kun i undervisningsøyemed.

  Det gis ikke medlemsrabatt på dette produktet, fordi filmen ikke er ment for privat bruk.


  Mer

  Pris: kr 250,-

  Art. nr: 7652

 • Nytt hjem - ny skole

  Nytt hjem - ny skole

  Film og veileder. Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole?

  Som i filmene "Meg og familiene mine" (2016) og "Snakk om det" (2013) møter du også her fosterfamilien Henriksen. Målet med filmen er at den skal være utgangspunkt for dialog i mange sammenhenger:
  - I samtale mellom voksne og det enkelte barn
  - I opplæring og veiledning av fosterforeldre
  - I faglig utvikling og forbredelse i skole og barnevern, og i samarabeidsrelasjonen mellom tjenestene
  - I undervisning av studenter

  Pakken inneholder: Film på minnepinne og et hefte
  Utgiver: Voksne for Barn
  Utgitt: 2018 med støtte fra Bufdir

  Se også:

  Snakk om det film og veileder
  Meg og familiene mine film og veileder

  Se også heftet:

  Ærlig talt – om samvær

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

   

   

   

   

   

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7583

 • Meg og familiene mine

  Meg og familiene mine

  Film og hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog.

  I filmen møter vi Arne 10 år og fosterfamilien Henriksen. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

  Pakken inneholder: Film på minnepinne og et veiledningshefte
  Utgiver: Voksne for Barn
  Utgitt: 2016 med støtte fra Bufdir

  Se også:

  Snakk om det film og veileder
  Nytt hjem - ny skole film og veileder

  Se også heftet:

  Ærlig talt – om samvær

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7342

 • Snakk om det!

  Snakk om det!

  Film og veiledningshefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog.

  Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne. 
  Filmen "Meg og familiene mine" og "Nytt hjem - ny skole" er laget om samme fosterfamilie

  Pakken består av: film og veileder
  Utgiver: Voksne for Barn med støtte fra Bufdir
  Utgitt: 2013 

  Se også:

  Nytt hjem – ny skole film og veileder
  Meg og familiene mine film og veileder

  Se også heftet:

  Ærlig talt – om samvær

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

   

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7350

 • DVD: Små skuldre store byrder

  DVD: Små skuldre store byrder

  En film om barn av psykisk syke foreldre.

  I en blanding av dokumentar og fiksjon setter filmen fokus på hva en oppvekst og et liv med psykisk syke foreldre kan bety. Filmen gir også råd om hvordan barna kan støttes best mulig. Filmen henvender seg til alle, men er primært rettet mot de som arbeider i helse- og sosialsektoren.


  Mer

  Pris: kr 400,-

  Art. nr: 7651