Motivasjon, mestring og medfølelse – om å samtale med tenåringer

Motivasjon, mestring og medfølelse – om å samtale med tenåringer

Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge.

Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Foreldre vil også ha stor nytte av boken. Forfatteren gir veiledning og konkrete råd for hvordan man som voksen kan skape gode forutsetninger for samtaler. Hun skriver blant annet om :

- fordelene ved samtaleformen som metode for forandringer og løsninge.
- hvordan man kan finne en inngang til samtalen og etablere tiltro til den.
- mulige hindringer underveis i samtalen og mulige veier videre. 

Börjesson tar utgangspunkt i ungdommens styrker, iboende evner og muligheter og peker på at vår viktigste oppgave som samtaleledere er å løfte fram disse og hjelpe tenåringen til selv og se dem. På den måten kan de oppleve økt mestringsfølelse og få et sterkere selvbilde og større motivasjon for å nå de målene de setter seg i livet. I siste del av boken presenters rammen for ti samtaler. Samtalene har forskjellige tema, men følger den samme strukturen. De kan benyttes som de er, eller være til inspirasjon i dine egne møter med tenåringene.

Forfatter: Mia Börjesson
Utgitt: 2013
Forlag: Gyldendal
Antall sider: 170

Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

Pris: kr 349,-

Art. nr: 7019