Å bygge psykisk helse

Å bygge psykisk helse

Helsefremmende samtaler med ungdom. Hvilke mestringsstrategier, friskfaktorer og ferdigheter trenger ungdom for å være best rustet i møte med de muligheter og utfordringer livet byr på?

Hvordan skal man som voksen møte ungdom som trenger å oppleve motivasjon og mestring for å nå sine mål? Hvordan skape de gode samtalene med ungdom?

I Å bygge psykisk helse tar forfatteren utgangspunkt i Aaron Antonovskys helsefremmende perspektiv, og har samlet kunnskap, forskning, forslag og tips til hvordan voksne kan fordype og forbedre sin kommunikasjon med ungdom. Et av budskapene i boka er at voksne må ruste ungdommene med fremtidshåp, mestringsfølelse og god selvtillit heller enn å snakke negativt og pessimistisk om voksenlivets muligheter og utfordringer.

Boka er rik på øvelser og eksempler, og gir gode innspill til hvordan voksne skaper de beste rammene for samtaler med ungdom.

Forfatter: Mia Börjesson
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Gyldendal
Antall sider: 216 

Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

 

Pris: kr 349,-

Art. nr: 7565