Ungdomscoaching

Ungdomscoaching

Forfatterne beskriver hvordan coachingmetodikken kan anvendes på en effektfull måte i dialog med unge mennesker.

De presenterer perspektiver på ungdom og dagens samfunn som bidrar til å forstå ungdom som målgruppe for coaching. Noen av spørsmålene som tas opp, er:

- Hvordan forstå utvikling av hjernen i ungdomsårene?
- Hvilke kjernekompetanser anvendes i ungdomscoaching?
- Hvilke kreative verktøy kan man bruke for å konkretisere dialogen?
- Hvordan kan man unngå fallgruver i dialogen?

Formålet med boken er å presentere coaching som en metode i refleksjonsarbeid med ungdom. Forfatterne ønsker å bidra til at profesjonelle voksne får redskap og verktøy som de kan benytte i sine møter med ungdom, og slik hjelpe dem med å reflektere, oppdage og handle for å skape et bedre liv. Ungdomscoaching er skrevet for alle som arbeider med ungdom i utviklingsprosesser, for eksempel coacher, psykologer, lærere, trenere, helsesøstre, sykepleiere og barnevernspedagoger. Boken henvender seg også til studenter i pedagogisk og helse- og sosialfaglig utdanning.

Forfattere: Petra Røise og Mia Börjesson
Utgitt: 2017
Forlag: Fagbokforlaget
Sider: 154

Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge. 

Pris: kr 299,-

Art. nr: 7571