Ungdomscoaching

Ungdomscoaching

Forfattere: Mia Börjesson og Petra Røyse. Ungdomscoaching er skrevet for alle som arbeider med ungdom i utviklingsprosesser, for eksempel coacher, psykologer, lærere, trenere, helsesøstre, sykepleiere og barnevernspedagoger.

Forfatterne beskriver hvordan coachingmetodikken kan anvendes på en effektfull måte i dialog med unge mennesker.

De presenterer perspektiver på ungdom og dagens samfunn som bidrar til å forstå ungdom som målgruppe for coaching. Noen av spørsmålene som tas opp, er:

- Hvordan forstå utvikling av hjernen i ungdomsårene?

- Hvilke kjernekompetanser anvendes i ungdomscoaching?

- Hvilke kreative verktøy kan man bruke for å konkretisere dialogen?

- Hvordan kan man unngå fallgruver i dialogen?

Formålet med boken er å presentere coaching som en metode i refleksjonsarbeid med ungdom. Forfatterne ønsker å bidra til at profesjonelle voksne får redskap og verktøy som de kan benytte i sine møter med ungdom, og slik hjelpe dem med å reflektere, oppdage og handle for å skape et bedre liv.

Forfatterne:

PETRA RØISE er utdannet i sosial- og kulturarbeid, har videreutdanning i veiledning og coaching og en master i yrkespedagogikk. Hun er høgskolelektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun underviser i temaene coaching, veiledning og ungdomskunnskap. I tillegg er hun en ettertraktet oredragsholder.  

MIA BÖRJESSON er utdannet sosionom og veileder i psykososialt arbeid. Hun er sertifisert coach og har tilleggsutdanning i psykodynamisk psykoterapi, systemisk familieterapi og løsningsfokusert korttidsterapi. Hun har lang erfaring som klinisk sosionom, og som privatpraktiserende. Börjesson holder foredrag og kurs over hele Skandinavia og har skrevet flere bøker om samtalemetodikk og motivasjon. Voksne for Barn tilbyr flere kurs med Mia Börjesson, også om ungdomscoaching.

ISBN: 9788245021332

Utgitt: 2017

Utgave: 1

Sider: 154

Boken henvender seg også til studenter i pedagogisk og helse- og sosialfaglig utdanning.

 

Pris: kr 299,-

Art. nr: 7571