I barnehagen - tegn på at barn har det vanskelig

I barnehagen - tegn på at barn har det vanskelig

Typisk tegn på at noe er i veien kan være at barnet endrer væremåte.

Illustrasjon: Colibri Design

Noen ganger vil vi også merke at barnet retarderer. Å retardere vil si å få problemer med å mestre det som en egentlig kan. F.eks: Fra å gå på potte, til å trenge bleie - eller fra å kunne smøre brødskiva selv, til å trenge hjelp.

  • Fra aktiv til passiv.
  • Fra selvhjulpen til å trenge mye hjelp.
  • Fra å være aktiv i lek til å ville stå sammen med en voksen.
  • Isolerer seg, gjemmer seg.

Vær også oppmerksom på endringer i forhold til:

  • Krevende væremåte.
  • Utagerende adferd eller veldig innadvendt.
  • Konsentrasjonsvansker.
  • Problemer med oppmerksomhet.
  • Skyldfølelse.