Ikke god nok oppfølging av barn som pårørende

Ikke god nok oppfølging av barn som pårørende

Tilfeldighetene rår om barna til psykisk syke får oppfølging, slik loven pålegger.

Helsepersonell er pålagt å gi barn informasjon og skaffe seg oversikt over hvilke behov barna har.

- Voksne for Barns erfaring er at oppfølginga av barn som har psykisk syke foreldre ikke er god nok, sier generalsekretær Randi Talseth (bildet). Det er viktig å merke seg her at det er alt helsepersonell, men også at spesialisthelsetjenesten har et ansvar for at dette skjer. Loven pålegger avdelingene å ha barneansvarlige personell. Barn har ikke egne rettigheter men personalet har plikt til å følge opp dette.

Generalsrekretæren mener tilfeldighetene rår og det er der det er ildsjeler, at tilbudet er størst.

- Mange fagpersoner har fått opplæring siden år 2000, men praksisen mangler. Barna er ikke primærpasientene og faller bort når rutiner for oppfølging  mangler.

Stor variasjon i tilbudet

Det er viktig å understreke at det er stor variasjon i hvordan barna har det, sier Talseth videre.

- Men altfor mange går en tapt barndom i møte om en ikke fanger opp barna og sikrer at de kan være barn. Barn uten for stort ansvar for egne foreldre.

Hun sier at mange av disse barna vil slite senere i livet, og internasjonale studier har vist at det er stor sjanse for at 1/3 utvikler depresjon selv før de er 18 år dersom de ikke får hjelp.

-Med andre ord kan vi her forebygge nye generasjoner som trenger behandling!

Generalsekretæren sier det tross alt har vært en positiv utvikling for barn som har psykisk syke foreldre de senere årene. Selv om det fortsatt er mye ugjort.

  • Det viktigste er opprettelse av barneansvarlige på sykehusene. Gjennom disse har vi en veldig god mulighet til å få hjulpet barn og foreldre.
  • Videre har mange fått opplæring i hvilke konsekvenser alvorlig sykdom hos foreldre kan ha for barna.
  • Det er igangsatt et større forskningsprosjekt som skal gi oss mer kunnskap om både forholdene for barna og hvordan tjenestene fungerer.

Barna må vite at det ikke er deres skyld

Randi Talseth understreker viktigheten av at helsevesenet jobber med foreldrene, slik at de i størst mulig grad deltar i oppfølgingen av barna. Hun poengterer at det er foreldrene som har hovedansvaret for barna og at forskning også viser at dersom foreldrene er med, så er det til barnas beste.

Voksne for Barn mener at det bør være tilbud om samtale alene, men også med foreldrene.

-Det er viktig at barn får vite at dette er sykdom, at det ikke er deres skyld eller ansvar, fastslår Talseth.

Det finnes mange hjelpemidler både hefter og filmer som kan være gode å bruke sammen med barna, bl.a ”Min bok” som er utviklet av Elisabeth Heldahl

- Elisabeth er en av våre dyktige frivillige som er talsperson i Voksne for Barn, i tillegg til at hun jobber som erfaringskonsulent for Nordlandssykheuset.

Les på NRK.no:  Elisabeth og datteren hennes kommer på NRK Puls i kveld 10. februar hvor de snakker om nettopp å være barn og pårørende

Barna får ikke den oppfølgingen de har krav på