Lære for livet

Lære for livet

Tekster fra barn og unge om hva som er viktig for å ha det bra på skolen.

"Det er viktig med et godt skolemiljø! Det betyr at elevene trives, har det fint rundt seg. Det er viktig med gode forhold mellom lærer og elev og at man har gode venner. Det er også viktig med noen som lytter, forstår og bryr seg, for eksempel helsesøster. Hun kan gi gode råd, er som en potet som vet litt om alt. Helsesøster må ha tid nok""

Tekstene i heftet er hentet fra samlinger Voksne for Barn har hatt med elever, hvor det har vært arbeidet i grupper med ulike spørsmål knyttet til skolemiljø.

Innhold:

Innledning

Kapittel 1: om skolemiljø og trivsel på skolen

- opplæringsloven

- de voksnes rolle

- om å lære

Kapittel 2: når det er vanskelig å være på skolen

- Synnøves historie

- utenforskap og inkludering

- det som har vært til hjelp og noen gode råd

- Jonas' historie

Kapittel 3: om vennskap og medelever

- Drømmeskolen – et tiltak for å jobbe systematisk med skolemiljøet

 

 "Lære for livet" kan lastes ned som pdf-fil her.

 

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

 

Pris: kr 29,-

Art. nr: 7309