Når en forelder er syk

Når en forelder er syk

Når foreldrene blir syke, enten det er somatisk eller psykisk, vil de i denne perioden kanskje ikke kunne være helt tilstede for barna sine. Her er tegnene på at barna sliter.

Når foreldrene er syke, er barna pårørende. Når det gjelder ulike utfordringer så vil vi finne en del felles reaksjoner uavhengig om det er somatisk eller psykisk sydom eller andre belastninger i familien.

Noen barn blir kontaktsøkende og klengete. De vil ha mest mulig oppmerksomhet og bekreftelse fra voksne. Andre igjen kan virke tilbaketrukne, avmålte og observerende. De vil sikre at alt er i orden før de involverer seg eller tar kontakt. Det er ikke uvanlig at større barn kan bli mistenksomme og skeptiske.

Dette kan gi seg utslag i at:

 • De kan være forsiktige med å ta med venner hjem.
 • De kan ha si eller gjøre noe som tyder på at de er flaue over situasjonen.
 • Noen barn og ungdom viser tegn på at de tar på seg skyld, og tar ekstra mye ansvar for det som skjer hjemme.
 • De kan gi uttrykk for redsel for å miste noen av dere.
 • De reagerer veldig på løftebrudd.

Ikke at alle barn som lever med utfordringer i hjemmet får slike problemer. Men det er slik at de fleste som har forsket på barn som lever under ulike belastninger sier at disse barna er overrepresentert sett i forhold til andre barn.

Vær oppmerksom på mer alvorlige reaksjonsmåter:

 • Søvnproblemer
 • Sengeveting
 • Mareritt
 • Angst
 • Tristhet
 • Depresjon
 • Skoleproblemer
 • Atferdsvansker


Mange av disse reaksjonsmåtene trenger å bli tatt hånd om av profesjonelle fagpersoner.

 

Les mer om vårt arbeid med barn som pårørende.