Skriv for livet

Skriv for livet

Når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg. Tekster av og for barn og unge.


Dette heftet er til deg...som er i den situasjonen at mamma eller pappa ruser seg eller har psykiske problemer. Eller som tror at det kanskje kan være sånn. Voksne for Barn har møtt mange barn og ungdommer som har foreldre som har en psykisk sykdom eller misbruksproblemer. De har fortalt om hva som gjør hverdagen vanskelig når man er i den situasjonen, men også om hva som kan gjøre ting lettere og kanskje litt bedre. En ting som alle har tatt opp er hvor viktig det er å føle at en ikke er alene. En annen ting er hvor viktig det er at noen kan hjelpe en å føle at det finnes håp, på tross av en vanskelig livssituasjon.


Vi tilbyr også en plakat av Iben Sandemose med sitater fra "Skriv for livet."

"Skriv for livet" kan lastes som pdf-fil her.

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

Pris: kr 29,-

Art. nr: 7306