Våg å være tydelig

Våg å være tydelig

Mange foreldre sliter med å være konsekvente, men alle barn trenger tydelige voksne som kan sette grenser både for seg selv og for barnet. vis forståelse, men ikke gi etter.

Oppdragelse handler om å dra barnet inn i et menneskelig fellesskap, inn i en familie, et nettverk, en kultur.

Gi få alternativer – vær konsekvent!

Foreldre kan godt forhandle – også med små barn – men vi må ikke gi dem for mange alternativer. Det er de ikke mentalt utrustet for. Har du et barn som alltid protesterer når det skal kles på om morgenen, kan du kvelden i forveien gi barnet valget mellom to antrekk. Så gjelder det å holde fast på de to alternativene morgenen etter og ikke åpne for andre forslag. Mange foreldre sliter med å være konsekvente. Hold ut! Behold roen. (Eller øv slik idrettsutøvere gjør, de ”psyker seg opp” ved å gå igjennom situasjoner de tror vil komme, om igjen og om igjen.) Tål at barnet ditt gråter og er sint fordi det ikke får viljen sin. Det er helt naturlig å bli furten over et avslag. Barnet vil i løpet av livet oppleve dette mange ganger. Vis forståelse for og innlevelse i at det ikke er morsomt å få et avslag, men gi ikke etter.

Ta vare på læringsevnen

Barn kommer til verden sitrende av læringsiver. Hele barndommen er en lærings- og forskningsprosess. I første omgang er det foreldrenes oppgave å ta vare på denne iveren. For å få et godt læringsmiljø trenger alle barn:

• Aksept, bekreftelse, varme – å bli sett som den det er

• Stimulans gjennom å få delta i aktiviteter som gir livserfaring og opplevelse av å mestre noe

• Struktur og rammer i form av klare spilleregler

Ideelt sett ville det være fint for alle parter om vi tidlig som foreldre tok en lang tenkepause: hva slags mennesker vil vi at barna våre skal bli, hva har vi å tilby dem? Ønsker vi barn med god selvfølelse, god sosial kompetanse? Hva kan jeg bruke fra egen erfaring og egen oppvekst for å fremme dette? Hva har gitt meg evnen til å fungere sammen med andre? Det er også nyttig å finne ut hva som la hindringer i veien for deg. Hindringene kan ligge der som ubevisste mønstre som lett kan overføres til barna, hvis de ikke på forhånd er «hentet opp og fram i lyset”. Finn ut hva du selv tror på, stol på det du finner og overfør dette til ditt barn!

Gode situasjoner for læring
I hvilke situasjoner er vi voksne mest mottagelige for lærdom? Er det når sjefen kommer busende inn på kontoret, slår i bordet og skriker rasende at ”nok er nok”? Alle lærer mest i en trygg atmosfære hvor det vanker mye ros og positive tilbakemeldinger. Fra en forutsigbar, tydelig og rolig sjef kan vi ta imot en reprimande eller to. Det kan også barn. Gir vi dem respekt, får vi respekt tilbake. Vi er barnas viktigste rollemodeller, og skal gå foran som gode eksempler.

Tell til ti
Det gamle rådet om å telle til ti er et godt råd når du kjenner at en krangel er på vei. Hva vet jeg vil trappe opp krangelen? Hva kan dempe den? Bruk ditt voksne overblikk til å redusere antall konflikter. Man skal ikke ha fred for enhver pris, men veilede barnet så det forstår at det er mulig å skifte spor uten at man alltid må gjennom en krangel først. Barn er ikke små voksne. Når de «tester grensene», er det et ledd i en selvstendiggjøring, et ledd i å finne ut av hva det selv er, hva det selv står for.

Time-out
En kranglete, negativ 4-åring bråker ved matbordet. Hva kan du gjøre?

En time-out må tilpasses barnets modenhet, personlighet og psykologiske behov, aldri overstige noen minutter og aldri i låste rom. I en barnerik familie hvor ett av barna føler seg oversett og derfor oppfører seg krevende, vil det gjøre vondt verre å bli sendt på rommet når budskapet til foreldrene er ”se meg”! Time-out fungerer best når du rolig tar med deg barnet bort fra den uakseptable situasjonen og sitter der samme med det inntil barnet har roet seg. Først da kan du forklare hvorfor du gjorde dette.

Foreldrene kan også ta en pause, gå på et annet rom og summe seg, hvis det er forsvarlig. Vær tydelig, si at du ikke orker dette bråket, men vil komme tilbake når barnet/barna har roet seg. Er barnet aggressivt mot et annet barn, må du ikke forlate dem. Du må aldri true med å gå fra barnet ditt for godt, det kan skape usikre barn.

Når foreldre er uenige
Må foreldre alltid være enige overfor barna? Ja, overfor barna – stort sett! Er man uenige om noe som angår barna, er det lurt å forsøke å komme til enighet først. Når foreldre støtter hverandre er det lettere å være voksen og konsekvent. Er foreldrene uenige om konkrete ting kan man for eksempel overlate til den ene å bestemme, så kan ikke barnet spille foreldrene opp mot hverandre.

Har du spørsmål om barn og unge? Spør våre rådgivere!