Venninnen utestenger

Venninnen utestenger

Datterens venninne stenger andre barn ute, noe datteren blir lei seg av. Foreldrene lurer på hvordan de kan hjelpe datteren med å si fra til venninnen.

Henvendelse til i Voksne for Barn:

Datteren vår  begynte i 1. klasse i høst. Hun har fått en venninne som hun liker og er veldig opptatt av. De er begge enebarn, og nesten alle de andre i klassen har søsken. De vil begge gjerne bestemme og krangler endel når de leker før de finner formen, og da har de det veldig fint sammen.

Alt er egentlig supert, det er bare en ting som bekymrere oss: Hun kommer ofte hjem og forteller at venninnen vil ha henne for seg selv og at det fører til at andre blir stengt ute/ikke får være med. Hun viser at hun er lei seg for dette, fordi hun vil at andre skal være med. Jeg har selv sett det hun forteller. Vi sier at hun skal stå på sitt, og si at hun vil ha med andre. Hun sier at det ikke alltid er så lett og det skjønner vi. Vi er usikre på hvordan vi skal håndtere dette?

  • Skal vi konsentrere meg om å snakke om temaet med henne og få henne til å møte det på en best mulig måte?
  • De jobber mye med temaene på skolen, bør jeg fortelle om at det er slike jentegreier på gang?
  • Venninnen har flyttet litt skjønner vi og bor nå fast hos den ene foreldreren, og det kan jo være gode grunner for at hun er redd for å miste datteren vår. Er det riktig å si noe om det min datter forteller til den forelderen hun bor fast hos?

Utestengning er ikke noe hyggelig, og vi skjønner jo veldig godt at datteren vår blir lei seg når hun blir en del av slikt uten å ville det.

I klassen jobber de med skoleprogrammet Zippys venner, og det er vi galde for.

På forhånd takk for svar! Vennlig hilsen foreldre som er usikre

 

Svar fra rådgiver:

Hei og takk for henvendelsen! Det er bra at dere vil at datteren deres skal stå på sitt, og inkludere andre. Videre tenker jeg at det er positivt at datteren deres forstår at utestenging ikke er hyggelig, og vil være med andre.

Venner er en sosial kapital som gjør barn mer robuste, de blir flinkere til å vise empati, samarbeide og løse konflikter. Ikke alle vennskap er like positive for begge parter. Hvis det er preget av konflikter, der det ene barnet prøver å dominere det andre, kan forholdet over tid være ødeleggende for den som må underkaste seg.

I enkelte tilfeller trenger barnet hjelp fra voksne. Dere kan snakke med datteren deres om vennskap og hva hun tenker er en god venn. Det var flott å høre at de jobber med Zippys venner i klassen til datteren din. Da lærer de mye om å sette ord på følelser, også relatert til det som gjelder vennskap.

Det er viktig at slike problemer forsøkes løses uten at noen blir fremstilt som syndebukker. Jeg støtter forslaget om å kontakte læreren for å formidle til han/ henne at slike "jentegreier" foregår i klassen.

Det gir læreren, klassen og foreldrene en mulighet til å gripe fatt i problemene før de slår rot. Jeg foreslår at du prøver ut dette før du eventuelt kontakter venninnens forelder.

Med vennlig hilsen rådgiver i Voksne for Barn.

Har du spørsmål om barn eller unge? Kontakt våre rådgivere.

Les mer om programmet Zippys venner


Gjeldende fra 1.august 2017: Kapittel 9a i Opplæringsloven Elevenes skolemiljø, hvor det også er en aktivitetsplikt:

  • Tidligere: forhold utenfor skolen må ha sammenheng med skolen for at det skal være skolens ansvar. 
  • Nytt: Uttrykket «trygt og godt skolemiljø» og den tilhørende rettigheten avgrenses ikke av årsaken til hvordan elevene har det.
  • Det avgjørende er hvordan eleven opplever at det er å være på skolen, altså hvordan eleven har det mens han eller hun er på skolen, skolefritidsordningen eller leksehjelpen. 
Les hele kapittel 9a i Opplæringsloven (pdf)