Verktøyskrin: Grønne tanker – glade barn (barnehage)

Verktøyskrin: Grønne tanker – glade barn (barnehage)

Alder: 4–7 år. Bli kjent med tenkebamsene Grønn og Rød. Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for hvordan man som voksen forholder seg til følelser. Barnehagebarn lærer av det som skjer i barnehagen, både det som er planlagt, og det som oppstår underveis.

Grønne tanker – glade barn kan brukes både som en metode for planlagt tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med alle barna,og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser. Materialet kan også brukes for å hjelpe barn som trenger å bli mindre hemmet av sinne og/eller engstelse.Tenkebamsene Grønn og Rød skal hjelpe barn til å lære å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper vansker, kalles rødtanker. Tanker som skalper glede, trivsel og trygghet kalles grønntanker. Grønn og Rød kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler. Det følger fire bamser med i skrinet.

NB! Skrinet er for barnehage, er du forelder anbefaler vi tenkebamser og boka "Sint og glad i barnehagen"

Grønne tanker - glade barn er utviklet i samarbeid med flere barnehager og er en del av Psykologisk Førstehjelp et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom. 

Om produktet:

-Barneboken Sint og glad i barnehagen

-Flipover til bruk i samlingsstund

-Veileder for barnehagepersonell og fagfolk i hjelpetjenestene

-Tenkebamsene Grønn og Rød (to sett)

Forfatter: Solfrid Raknes

Utgivelsesår: 2014

Forlag: Gyldendal

Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge

 

Inngår i serien Psykologisk Førstehjelp.

Grønne tanker - glade barn har fått sitt eget rom i Salaby.

Pris: kr 1399,-

Art. nr: 7084