Drømmeskolen

Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv.

Elevenes erfaringer

Elevenes erfaringer

- Nesten et år etterpå var det en jente fra min mentorklasse som kom bort til meg. Hun sa at hvis det ikke var for oss elevmentorer så hadde ikke hun fortsatt på skolen.

Sånn gjør elevmentorene!

Sånn gjør elevmentorene!

Bli med til Marienlyst skole i Oslo og se hvordan Drømmeskolens elevmentorer var med på å gjøre første skoledag litt mindre skummel for de nye åttendeklassingene.

Når mentorene møtes

Når mentorene møtes

Hva får man når 21 elevmentorer fra 7 videregående skoler møtes på en leirskole i Hurdal? En viktig samtale om hvordan man kan skape selve drømmeskolen.

Film om Drømmeskolen

Filmen tar oss med til Stryn videregående skole og Nordseter ungdomsskole. Her får vi oppleve elevmentorer, selve kjernen i Drømmeskolen, i aksjon.