Ny generalsekretær

Ny generalsekretær

Signe Horn er ansatt som ny generalsekretær i Voksne for Barn og tiltrer 1. juni.

Internasjonal konferanse

Internasjonal konferanse

Voksne for Barn er med å arrangere konferansen om barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, psykiske eller somatiske helseutfordringer.

Vi søker støttepersoner

Vi søker støttepersoner

Er du forelder til et barn som har vært utsatt for mobbing, og vil bruke dine erfaringer til å hjelpe andre som nå er i samme situasjon? Vi søker frivillige støttepersoner!

Kurs- og aktivitetskalender

Kurs- og aktivitetskalender

Her finner du oversikt over alle våre planlagte kurs, konferanser, foredrag og andre aktiviteter. Både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge.

Inkluder mer!

Inkluder mer!

50 000 barn gruer seg til å gå på skolen hver dag. Til tross for all innsats som er satt inn de siste årene, går ikke tallet ned. Det er på høy tid at vi alle får en ny forståelse av mobbing.

Støtteannonser

Støtteannonser

Rundt om i landet finnes det små og store virksomheter som er opptatt av vårt arbeid for barn og unge. Mange av dem bidrar ved å kjøpe støtteannonse på nettsiden vår.

Nyhetsbrev
Barn med spesielle behov

Barn med spesielle behov

RAPPORT: Hvordan ivaretas barn med spesielle behov i den nasjonale satsingen på å fremme alle barns psykiske helse og bidra til et godt psykososialt miljø?

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Vi kan nesten daglig lese i media om behovet for kompetanse i psykisk helse for dagens ungdom, men hvor ble det av psykisk helse hos kunnskapsdepartementet?

Zippys venner

Zippys venner

Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig.

Øk barnetrygden!

Øk barnetrygden!

Barnetrygden er en viktig brikke i kampen mot den økende barnefattigdommen. Derfor krever vi nå at barnetrygden økes for alle barn. Skriv under du også.