Fortvilte besteforeldre

Fortvilte besteforeldre

Hva når besteforeldre ikke får treffe barnebarna sine? Generalsekretær Randi Talseth gir råd i bladet «Vi over 60»

Fortvilte besteforeldre
Faksimile fra spalten SAMTALEN i bladet "Vi over 60"

Ulike situasjoner og konflikter kan føre til at besteforeldre får mindre eller ingen kontakt med sine barnebarn. I novemberutgaven av bladet «Vi over 60» deltar generalsekretær i Voksne for Barn i en «samtale» om temaet sammen med Oddbjørn Evenshaug, pensjonert førsteamanuensis ved Pedagogisk Institutt ved UIO og utgiver av Besteforeldre.no

Det ikke sjelden at besteforeldrenes rolle og deres forhold til barnebarna blir forandret, spesielt ved skilsmisser eller mellommenneskelige konflikter. 

– Det er viktig at besteforeldre ikke blander seg inn i oppdragelsen eller i skilsmissekonflikter. De skal bry seg om barna, men ikke med – der ligger forskjellen, poengterer Talseth. 

– Dessverre er det mange som opplever fastlåste situasjoner. I tilfeller der foreldrene har større egne problemer med for eksempel sykdom eller rus – er likevel det aller viktigste at barnet blir sett av én – uavhengig av hvem den personen måtte være. Besteforeldre er uhyre viktige personer for barn i slike familiesituasjoner.

I verste fall fører omstendighetene til at besteforeldrene fullstendig mister kontakten med barnebarna.

– Da kreves gjerne ekstra innsats fra besteforeldre for å få opp igjen kontakten. Blant annet kan man forsøke mekling hos familieverninstanser, sier Talseth til «Vi over 60». 

Hun råder besteforeldre til ikke å tenke for mye på sine egne såre følelser, men heller hva de kan gjøre som støttespillere i foreldrene og barnas liv. Fokuset må være på barnet. Kan man klare å ha kontakt med barnet uansett? Besteforeldre må også ta eget ansvar for relasjonen til barnebarna. 

Artikkelen utgis av "Vi over 60" november 2018 

Ønsker du å snakke med noen om dine barnebarn?

Da kan du kontakte Voksne for Barns rådgivere
på telefon 810 03 910 eller skriftlig
. Du er anonym.