Ny nestleder

Ny nestleder

Sylvia Brustad er valgt til ny nestleder i Voksne for Barn.

11. mai avholdt Voksne for Barn årsmøte i Oslo. Mette Ystgaard gikk ut av landsstyret etter 8 år som nestleder. Tidligere statsråd Sylvia Brustad er hennes erstatter.

Hvorfor takket du ja til dette vervet?

– Jeg håper at jeg kan bidra til å gjøre tilværelsen bedre for noen. Det er en stor motivasjon.  Jeg hadde veldig mye med Voksne for Barn å gjøre da jeg var helseminister og jobbet mye med organisasjonen og ungdommer derfra med flere saker. Historiene deres gjorde et sterkt inntrykk, og vi gjorde flere endringer i politikken på bakgrunn av det de fortalte oss om sin situasjon. Så at det er et meningsfylt verv er absolutt hovedårsaken til at jeg takket ja. 

Har du noen eksempler?

– Jeg husker godt da vi jobbet med situasjonen til barn med alvorlig syke foreldre. Veldig mange av ungdommene vi traff via Voksne for Barn beskrev hvordan de følte at de som barn ikke ble sett oppi det hele. Det gjorde at vi fikk innført at sykehus skal ha en barneansvarlig som har som oppgave å følge opp barna til dem som er innlagt, slik at også de får den hjelpen de trenger. Som barneminister var jeg også aktivt med i å prøve å få Landsforening for Barnevernsbarna opp på bena. Jeg beundrer virkelig dem som har overskudd og ork til å organisere seg der for å gjøre verden litt bedre.

Hva i din bakgrunn tror du kan være nyttig som nestleder?

– Jeg har jo god kjennskap til det politiske systemet, og arbeidet i departementene. Det tror jeg kan komme godt med, og forhåpentligvis kan jeg være et bindeledd her.  

Hvilke utfordringer har Voksne for Barn?

– Mitt inntrykk er at organisasjonen består av veldig mange flinke folk i alle ledd. Både blant ansatte og frivillige. En så bra organisasjon, som vil barn og unge så vel, burde synes mer og komme litt høyere på dagsorden. Jeg håper at jeg kan være med å bidra til at litt flere får øynene opp for alt det bra vi jobber med.

Er det en spesiell sak du brenner for og har lyst til å gjøre noe med under din tid som nestleder?

– Nå begynner det å bli noen år siden jeg hadde tett kontakt med organisasjonen, så aller først vil jeg bruke litt tid på å sette meg ordentlig inn i hvor Voksne for Barn er i dag. Men det er jo mange åpenbare saker som må jobbes videre med. Den tiden vi lever i nå er jo fantastisk på mange måter, men dessverre er det slik at noen faller utenfor og at forskjellene øker, også i verdens rikeste land. For dem det gjelder tror jeg det er et større fall nå enn det har vært tidligere. De fleste barn og unge i dag har det ganske bra, men statistikken viser at mange sliter med ulike ting. Det er ikke alltid så lett å være barn, og det må vi gjøre noe med. 

 

Sylvia Brustad

Sylvia Brustad fra Drevsjø i Hedmark er en norsk tidligere Arbeiderparti-politiker og tidligere stortingsrepresentant og statsråd i fire departementer. Hun gikk av som statsråd høsten 2009. Fra februar 2010-2013 var hun konstituert som fylkesmann i Hedmark. 

Politiske verv
1989-2009: Stortingsrepresentant for Hedmark
1996-1997: Statsråd i Barne- og familiedepartementet
2000-2001: Statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet
2005-2008: Statsråd i Helse- og Omsorgsdepartementet
2008-2009: Statsråd i Nærings- og handelsdepartementet

Medlem i Ap kvinnepolitiske utvalg 1990-1992, leder 1992-1998
Medlem Aps sentralstyre 1992-1998 og 2003-2009