Om norsk barnevern til publikum i Tjekkia

Om norsk barnevern til publikum i Tjekkia

Voksne for Barns hadde nylig besøk av tjekkisk fjernsyn som ønsket å belyse flere sider av norsk barnevern.

Fosterforeldre trenger støtte i konflikter

Fosterforeldre trenger støtte i konflikter

– Det er uetisk når barn må flytte fra fosterhjemmet fordi arbeidet og prosessen i forkant ikke har vært god nok.

Mer åpenhet og medvirkning i barnevernet

Mer åpenhet og medvirkning i barnevernet

For å skape tillit og godt samarbeid bør barn og foreldre informeres fortløpende. Det er en av Voksne for Barns kommentarer til reviderte saksbehandlingsregler i barnevernet, som har vært på høring.

Barnevernets omsorgssvikt

Barnevernets omsorgssvikt

Generalsekretær Randi Talseth: "Uholdbart at ikke psykisk syke barnevernsbarn sikres nødvendig helsebehandling".

Har det bedre i fosterhjem

Har det bedre i fosterhjem

Flere barn som bor i fosterhjem forteller at de opplever seg trygge og har tillit, enn barn som bor i institusjon.

”Ungdom venter ikke at voksne alltid skal gi dem rett”

”Ungdom venter ikke at voksne alltid skal gi dem rett”

Sitatet er hentet fra Helsetilsynets årlige melding for 2013 som blant annet inneholder en artikkel om Barn og unge som informanter i tilsyn.

Kontakt med biologiske foreldre i sosiale medier

Kontakt med biologiske foreldre i sosiale medier

Digital kontakt mellom foreldre og barn som er under barnvernets omsorg skaper både muligheter og utfordringer.

Flere barn under barnevernets omsorg

Flere barn under barnevernets omsorg

Statistikken for barnevern 2012 viser at 500 flere barn og unge var under barnevernets omsorg enn året før. Økningen er på 6% fra 2011, og er den kraftigste på 5 år.

Barnevern - mange muligheter

Barnevern - mange muligheter

Barnevern – mange muligheter. Det er tema for Magasinet nr. 4/2012. For barnevern er så mangt, på både godt og vondt.

Barnevernsbarna sviktes

Barnevernsbarna sviktes

Riksrevisjonens slakt av barnevernet er trist og ikke noe nytt, sier generalsekretær Randi Talseth.

Etterlyser kvalifisert familievern

Etterlyser kvalifisert familievern

Voksne for Barn er positiv til regjeringens forslag for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep, men presiserer at barn skal høres, uansett alder. I konfliktsaker vil et kvalifisert familievern kunne beskytte barnets interesser på en bedre måte enn i dag.

Barnas behov må være styrende

Barnas behov må være styrende

Voksne for Barns perspektiv i sitt høringssvar til forslag om endringer i barneverntjenesten, er sluttbrukerne av barnverntjenesten - barna selv.

Barn i Norge rapporten 2012 ”Rettssikkerhet i barnevernet?”

Barn i Norge rapporten 2012 ”Rettssikkerhet i barnevernet?”

Voksne for Barn ønsker søkelys på rettighetsperspektivet i barnevernet. Det er brudd i alle ledd av ulik alvorlighetsgrad og omfang. Flere av Norges fremste forskere har bidratt til årets Barn i Norge rapport: ”Rettssikkerhet i barnevernet?” som ble lansert 28.november.

Biologisk og psykologisk foreldreskap

Biologisk og psykologisk foreldreskap

-Psykologiske foreldreskap vinner terreng i dagens samfunn, men barn skal uansett ha rett til å få vite sitt opphav, uttaler Voksne for Barn i sitt svar til departementet på høring NOU: 2012 ”Bedre beskyttelse av barns utvikling”.

Faglige standarder for bedre barnevern

Faglige standarder for bedre barnevern

Et nytt programutvalg for faglige standarder i barnevernet ledes av Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for barn.

Tar tid å skjønne at livet er vanskelig

Tar tid å skjønne at livet er vanskelig

De fleste ungdommene på Grepperød barnevernshjem kan nesten ikke vente til de blir 18 år og kan slippe fri fra barnevernet. Ofte melder problemene seg etter bare noen måneder. Har de takket nei til ettervern, kan livet bli veldig ensomt og vanskelig.

Ettervern i barnevernet fungerer

Ettervern i barnevernet fungerer

Få står hundre prosent på egne ben når de er 18 år. For barnevernsbarn, som kan ha en vanskelig barndom, rusproblemer eller psykiske problemer i bagasjen, og som har lite eller intet nettverk å støtte seg på, kan overgangen være ekstra vanskelig.