Barns deltakelse i kommunal planlegging

Barn og unge har rett til å medvirke i kommunal planlegging. Dette kurset tar for seg alt fra lovgivning til hvordan barn og unge aktiveres i medvirkningsprosesser.