Å tydeliggjøre barn og unges stemme

Å tydeliggjøre barn og unges stemme

Det er fortsatt slik at barn og unge og deres behov og ønsker ofte er et glemt tema – i helsevesenet og i annen offentlig tjenesteyting. Dersom vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha en aktiv rolle i tjenesteutviklingen, er det ikke nok å sitte og vente på å bli invitert.

Voksne for Barn har derfor rekruttert mennesker som kan fungere som representanter i forskjellige fora, men som også tar egne initiativ som fører til at barn og unges stemmer høres på alle nivåer. En talsperson er dermed både en som kan representere barn og unge på systemnivå, men også sette i verk egne aktiviteter som bidrar til at barn og unge høres. Vi har talspersoner rundt om i landet som på ulike måter bidrar til å sette fokus på barn og unges behov.

 

Last ned filTalsperson(6 5 1kb)