Barnevernets omsorgssvikt

Barnevernets omsorgssvikt

Generalsekretær Randi Talseth: "Uholdbart at ikke psykisk syke barnevernsbarn sikres nødvendig helsebehandling".

Om barn og unges medvirkning

Om barn og unges medvirkning

Dette er et utdrag fra Ina Nergård i Voksne for Barn sin tale og presentasjon ved Gatejuristenes 10-års jubileum 13. januar 2015.

Opplæringsloven

Opplæringsloven

Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringen - kalles opplæringsloven.

Norge må gi barn rett til å klage!

Norge må gi barn rett til å klage!

Norge må gi barn rett til å klage!
Voksne for Barn oppfordrer regjeringen å signere og ratifisere den tredje tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som gir barn klagerett, uten først å konsekvensutrede dette.

Loven om barnevern

Loven om barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at alle barn og unge i Norge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Dette formålet er fastsatt i barnevernlovens § 1-1.