Manglende kunnskap om depresjon hos barn og unge

Manglende kunnskap om depresjon hos barn og unge

- Fraværet av satsning på forebygging og behandling av depresjon hos barn og unge er bekymringsverdig, sier Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn.

Symptomer på depresjon

Symptomer på depresjon

Vi spurte barnepsykolog Willy Tore Mørch om de vanligste symptomene på depresjon hos barn og unge.

Hva er depresjon?

Hva er depresjon?

Hva er en depresjon, og hva kan vi bidra med som omsorgsgivere når barnet trenger profesjonell hjelp?

Kan skyldes deprimerte foreldre

Kan skyldes deprimerte foreldre

De minste barna er helt avhengige av voksne omsorgspersoner, og man kan derfor ikke se barnets symptomer på depresjon uavhengig av omsorgssituasjonen.