Hvordan starte med Drømmeskolen?

Hvordan starte med Drømmeskolen?

Drømmeskolen er et skoleomfattende program og før oppstart må det forankres i skoleledelsen, personalet og elevrådet.

Voksne for Barn har et innledende møte med skoleledelsen og ressurspersoner der kriterier, rammer, implementeringsplan og praktiske spørsmål avklares. Ressursgruppen består av representanter fra ledelse, lærere, rådgivere, miljøarbeidere og elevråd. Disse får opplæring av tiltaksansvarlige for Drømmeskolen gjennom en workshop.

 

Skoleledelsen må sørge for at:

• Tiltaket blir prioritert og bidra med de nødvendige ressursene
• Ressursgruppe blir etablert og ansvarliggjort
• Ressursgruppen deltar på workshop med Voksne for Barn
• Personalseminar gjennomføres
• Elevmentorene får opplæring og veiledes
• Tiltakene blir etablert og fulgt opp i hele organisasjonen

Implementeringsplan (jpg)

 

Workshop for ressursgrupper

Ressursgruppen inviteres på to-dagers workshop i regi av Voksne for Barn. Her får deltakerene innføring i tiltaksmodellen, metodene og prøvd ut de ulike verktøyene. Ressursgruppen skal drive opplæringen av elevmentorene på sine skoler. Målet ved disse samlingene er å gi deltakerne redskap til å gjennomføre Drømmeskolen på sin skole. I tillegg gir en slik workshop gode muligheter for samarbeid og utveksling av ideer og erfaringer.

 

 I løpet av workshopen presenterer og arbeider vi med:

• De ulike verktøyene i Drømmeskolen
• Hvordan Drømmeskolen forankres på alle nivåer i skolen
• Hvordan Drømmeskolen implementeres og gjennomføres
   i praksis
 

Last ned programmet (Pdf)