Radikalisering og ekstremisme

Radikalisering og ekstremisme

En radikaliseringsprosess skjer gradvis og kan illustreres med å gå gjennom en tunnel.

Hva er radikalisering og ekstremisme?

  • Radikalisering er prosessen der en person gradvis aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.
  • Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier.
  • Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål.
  • Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, altså viljen til å bruke vold, som er sentral.

Radikalisering er prosessen som kan føre til at en blir en ekstremist. Hvor lang tid radikaliseringsprosessen tar, vil variere fra person til person. Alle som er i en radikaliseringsprosess ender ikke som voldelige ekstremister. Radikaliseringsprosessen kan sammenlignes med å gå gjennom en tunnel. I "radikaliseringstunnelen" vil den unge gradvis ekseponeres for et smalt og ensporet verdenssyn. En mulig utgang for dem som går gjennom hele tunnelen kan være at de ønsker og faktisk utøver voldelige handlinger. Noen blir stående på et sted med radikale meninger, som ikke går over i handling – og noen snur underveis.

Foreldreverktøy - test om ungdom og radikalisering