Norsk: Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Denne veilederen handler om opplevelsen av tilhørighet hos barn som har flyttet mellom land eller som vokser opp med flere kulturer. Her finner du litt informasjon som kan være viktig for deg som forelder, aktuelle temaer som det er nyttig å snakke med andre om, og forslag til hvordan du som forelder og voksen kan snakke med barn og ungdom om deres identitet.

Å vokse opp med flere kulturer og høre til flere steder kan gi mange gode og viktige ressurser. Det er fint å lære om, tenke på og ta vare på det som er bra med en flerkulturell oppvekst. Slik kan du gjøre det lettere for ditt barn å oppleve tilhørighet der dere bor, og samtidig føle at deres bakgrunn er verdifull.

Du kan bestille heftet i nettbutikken vår (porto og eksp. gebyr tilkommer), eller du kan laste det ned nederst på siden. 

 

Jeg vil laste ned veilederen på norsk
  1. Fyll inn kontaktinfo og vi sender deg veilederen "Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?" på e-post.

  2. Det er av stor interesse for Voksne for Barn å komme i kontakt med deg som bruker materiellet vårt i ulike sammenhenger, for å få dine tilbakemeldinger og erfaringer. Vi håper å kunne sende deg en e-post på et senere tidspunkt med noen korte spørsmål. Velg JA om du synes det er OK.

  3. Ja
    Nei