Somali: Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Jaheyntaan waxay ku saabsantahay sida ka mid noqoshada ay ugu waaya aragsadeen qaar ka mid carruurta u guuray inta u dhaxeyso wadamo ama ku soo koray dhaqamo kala duwan. Halkaan waxaad ka heli kartaa warbixinta laga yaabo inay muhiim kuu tahay sida waalid ahaan, mowduucyada la xiriirto ee laga yaabo inay wax ku ool yihiin si loola hadlo dadka kale, iyo soo jeedinada ee sida adiga, waalidka iyo sida qof weyn, uu kala hadli karo carruurta iyo dhalinyarada wax ku saabsan aqoonsigooda.

Ku soo korida dhaqamo badan iyo ka mid ahaanshaha ee meelo badan waxay ku siin kartaa illo badan oo wanaagsan. Way wanaagsantahay in wax laga barto, ka fakarka, oo joogteeyo waxyaabo wanaagsan ee ku saabsan barbaarinta dhaqamada badan. Qaabkaan waxaad sahlin kartaa in canugaaga la kulmo ka mid ahaanshaha ee halka aad ku nooshahay, iyada oo weli dareema qiyamka taariiqdooda.

Du kan bestille heftet i nettbutikken vår (porto og eksp. gebyr tilkommer), eller du kan laste det ned nederst på siden. 

 

Jeg vil laste ned veilederen på somali
  1. Fyll inn kontaktinfo og vi sender deg veilederen "Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?" på e-post.

  2. Det er av stor interesse for Voksne for Barn å komme i kontakt med deg som bruker materiellet vårt i ulike sammenhenger, for å få dine tilbakemeldinger og erfaringer. Vi håper å kunne sende deg en e-post på et senere tidspunkt med noen korte spørsmål. Velg JA om du synes det er OK.

  3. Ja
    Nei