Film for å bedre relasjonene i fosterfamilien

Film for å bedre relasjonene i fosterfamilien

Filmen "Snakk om det!" synliggjør hvor viktig det er for fosterbarn, fosterforeldre og søsken å snakke om ting - også om det som er vanskelig.

Film: "Meg og familiene mine"

Film: "Meg og familiene mine"

Kontakt og samvær med foreldre er tema for den nye filmen med fosterfamilien Henriksen.