Gruppetilbud for foreldre til engstelige barn

Gruppetilbud for foreldre til engstelige barn

SMARTE FORELDRE er et gruppetilbud for foreldre som har engstelige og/ eller triste barn. Programmet er basert på kognitivt atferdsterapeutisk program hvor foreldre lærer grunnleggende prinsipper i mestring av angst og depresjon hos sine barn.

Små endringer kan gi store og gode resultater

Små endringer kan gi store og gode resultater

Det er viktig å hjelpe engstelige barn til å finne mestringsstrategier for det som er vanskelig. Det kan bidra til økt utfoldelse og forhindre utvikling av mer vegring og unngåelse.

Åpenhet mot engstelige og triste barn

Åpenhet mot engstelige og triste barn

Triste og engstelige barn gjør foreldre bekymret. Kurset «Smarte foreldre» er ment å hjelpe dem både til å bli mer åpne om sitt barns situasjon og å gi dem verktøy til å håndtere barnet bedre.