Zippys venner

Zippys venner er et skoleprogram som innbefatter både undervisningstimer og en kommuniksasjonsmetode som benyttes i alle de dagligdagse situasjonene. Gjennom denne metoden for problemløsning lærer elevene selv å finne gode løsninger for de situasjonene de kommer opp i, de får et språk for å si hvordan de har det og de lærer å støtte hverandre.

Zippys venner

For at elevene skal ha størst mulig utbytte av dette, er det en fordel om elevene også kan trene på dette hjemme. De voksne i hjemmet kan sette seg inn i prinsippene for Zippys venner samt trene seg på å benytte oppfølgingsspørsmålene. I tillegg finnes det konkrete hjemmeoppgaver som er med på å forsterke det elevene lærer på skolen.

Gå til området Zippys venner på våre nettsider